Najważniejsze informacje o nietrzymaniu moczu.


O TYM SIĘ NIE MÓWI!

Problem z nietrzymaniem moczu może dotyczyć każdego z nas.
Nie należy ukrywać tych dolegliwości. Popuszczenie moczu zdarza się przynajmniej raz w roku u 5-69% kobiet i 1-39% mężczyzn1.
W trzech odcinkach "Bazy wiedzy" dowiesz się najistotniejszych informacji na temat nietrzymania moczu.

1. F.C. Burkhard (Chair) at al. Guidelines on urinary incontinence. Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology (EAU) 2019.
2. Górecki R., Leczenie nietrzymania moczu. Stan aktualny i kierunki rozwoju, Przegląd Urologiczny 2006/7/2 (36)